Gården förr

Säby Gård har arrenderats sedan 1952 av familjen Windahl.

Farfar Holger vid Barnvik

Farfar Holger vid Barnvik

Det var farfar Holger som började arrendera och 1967 tog pappa Lennart över och från och med 2002 arrenderar jag Mikael gården. Under åren har mycket hänt, fram till 1984 hade vi kor på gården. Först var det mjölkkor till 1961 sedan var det tomt i ladugården fram till 1967 då Lennart köpte köttraskor som fanns på gården fram till 1984. Korna byttes ut mot hästar som var en del i verksamheten fram till 2007. I dag har vi inga djur på gården förutom gårdskatten Tudor som har fullt upp med att hålla alla möss borta. På 80-talet odlade vi även olika grönsaker som sallad och majs.

 

 

 

Historia

Många av husen på Säby Säteri är gamla och platsen har mer än 1000-åriga anor.
Några hundra meter från säteriet ligger till exempel skärgårdens största gravfält med ca 150 gravar – de flesta anlagda under yngre järnåldern (500 – 1050 e Kr).
Namnet Säby betyder ”byn vid sjön”, och första gången Säby som gård nämns i historieböckerna är 1570 då Tomas Engelsman ”förlänades Säby tre hemman på behaglig tid”. Vem denne Tomas var och hur länge den ”behagliga tiden” varade är dock inte känt. Vad vi däremot vet är att Säby från 1651 och fram till 1903 ägdes av släkten Leuhusen.

Säby, som så många andra herrgårdar och hemman i Stockholms skärgård, brändes ner av ryssarna vid deras beryktade härjningar på Värmdö år 1719. Sitt nuvarande utseende fick Säby i början av 1900-talet då man byggde på två våningar och lät lägga en putsad fasad. Källa Säby Säteri