Så här går det till

1 Vårsådd

Dags att så vårrapsen i april

 

 

2 Inspektion av sådden

Inspektion av sådden

 

 

 

 

 

3 Raps i blom

Rapsfält i full blom vid Gustavsberg under juli

 

 

 

 

 

Dags att skörda, nu får tröskan jobba!

Dags att skörda rapsfröna, nu får tröskan jobba!

 

 

 

 

Rapsen töms från tröskan till vagnar som transporteras hem till gården där vi torkar fröna innan de pressas

Rapsfröna töms från tröskan till vagnar som transporteras hem till gården där vi torkar fröna innan de pressas

 

 

 

 

 

Här rensas rapsfröna innan de tas till silosen vid rapspresseriet

Här rensas rapsfröna innan de tas till silosen vid rapspresseriet

 

 

 

 

Rapspresseriet

Här i rapspresseriet har vi pressen. Frön av raps innehåller ca 40 procent olja. Vid småskalig produktion som här på Säby Gård används kallpressning och då utvinner man ca 30 procent av oljan.

 

 

 

 

Pressen

Pressen! Rapsfröna pressas mekaniskt sönder i pressen på ett mycket skonsamt sätt och det är där värmen uppstår naturligt av friktionen. När vi pressar ligger vi aldrig över 35 grader på så sätt bevaras mer av smakerna, vitaminerna och antioxidanterna i oljan. För att pressa fram en liter olja krävs cirka tre kilo frö.

 

 

 

 

 

Här rinner oljan ner i första sedimenteringstanken

Här rinner oljan ner i första sedimenteringstanken.
Det här är en tidskrävande process där oljan pressas ut sakta, mindre än en deciliter i minuten och på en timme skapas ca fem liter av denna gyllene olja.

.

 

 

Oljan sedimenteras och förvaras i 1000 liters tanker

Efter pressning måste rapsoljan renas, och det gör vi genom att sedimentera i flera steg, från tank till tank sedan får oljan stå orörd i en sluttank medan de fasta partiklarna sakta faller till botten. Det tar ca 4- 5 veckor veckor innan oljan är klar att tappas på flaska.

 

 

 

Flaskorna fylls upp

Flaskorna fylls upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korken trycks på

Korken trycks på en och en, ett riktigt handarbete!

 

 

 

 

 

Etiketten sätts på

Etiketten sätts på

 

Klart att leverera ut till butiker och restauranger

Så var det äntligen klart.
Nu är det bara att leverera till butiker och restauranger!
Vi har två olika storlekar på flaskor,
250 ml och 500 ml.

”Vår verksamhet är certifierad enligt IP Livsmedel. Det innebär att vi har åtagit oss att följa en rad tuffa regler om livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Att kraven uppfylls kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan som i sin tur har granskats av myndigheten SWEDAC”.

 

 

 

Rapskaka!

Rapskaka! De rester som blir kvar efter pressningen kallas rapskaka och används som djurfoder till kossor och grisar. Rapskakan har en hög andel Omega 3 och Omega 6.

 

 

 

 

Mjölkko från Åva Gård i Haninge

Här ser ni en ko som bor på Åva Gård i Haninge som säkert gillar rapskaka till mellanmål.