Certifierad enligt IP- Livsmedel.

”Vår verksamhet är certifierad enligt IP Livsmedel. Det innebär att vi har åtagit oss att följa en rad tuffa regler om livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Att kraven uppfylls kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan som i sin tur har granskats av myndigheten SWEDAC”. Klicka på bilden så kan du läsa mer om certifieringen!

IP-Livsmedel

This entry was posted in nyhetsuppdaderingar. Bookmark the permalink.