BalticSea2020

För er som åkt förbi Säby kanske undrar vad vi gör på åkern!?

Vi täckdikar! Ett system av dräneringsslangar som grävs ner på ca en meters djup.
När dräneringsdikena återfylls blandas strukturkalk ner i jorden. Detta är ytterligare en åtgärd för att se hur mycket man kan minska fosforläckage på åkermark och det ingår i projektet i BalticSea2020 som ni kan läsa mer om här!

Dränering på åkern

This entry was posted in nyhetsuppdaderingar. Bookmark the permalink.